กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 

 
 
 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 62 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 33  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี- [ 20 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 103  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - 2564 [ 23 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)