หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
   
 
   
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยแรกสมัยสามัญที่1ปี60) [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยแรกสมัยสามัญที่1ปี61) [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านแก่ง ครั้งที่ 2 เดือน ธันวาคม [ 10 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 62 [ 18 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 30 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 68  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี- [ 20 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 131  
 
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 - 2564 [ 23 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)