องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 


 
สาเหตุที่ชื่อว่าตำบลบ้านแก่ง เพราะว่ามีน้ำเยอะ สมัยก่อนยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน เวลาจะเดินทางเข้ามาหรือผ่านที่นี่ ผู้คนมักเรียกกันว่า "ไปบ้านที่มีแก่ง" สุดท้ายก็เป็น "บ้านแก่ง" และสุดท้ายจึงกลายเป็น ตำบลบ้านแก่ง มาจนถึงปัจจุบัน
 
 


 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 309,832 ไร่ หรือประมาณ 495.73 ตารางกิโลเมตร
 

 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.แม่สำ, ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านใหม่ชัยมงคล, ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์,
ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ต.แม่มอก, ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
 
 
 

 
 
 


 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา
 
 


 
พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง มีลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขา ที่ราบเอียง ที่ราบลุ่ม และสลับกับเนินเขา
 
 


 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 16 องศา
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 10,089 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,979 คน คิดเป็นร้อยละ 49.35

หญิง จำนวน 5,110 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,072 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 20.35 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแก่ง 289 339 268 283  
2   บ้านศรีสวรรค์ 423 436 856 362
  3   บ้านปากคะยาง 564 581 1,145 469  
4   บ้านปากคะยาง 461 484 945 343
  5   บ้านห้วยหยวก 172 188 360 115  
6   บ้านป่าคา 347 356 703 267
  7   บ้านลำโชค 432 374 806 364  
8   บ้านแม่ท่าแพ 828 750 1,578 665
  9   บ้านแก่งเหนือ 436 453 889 322  
10   บ้านแก่งใต้ 257 331 588 246
  11   บ้านปง 368 394 762 299  
12   บ้านแคทอง 258 294 552 197
  13   บ้านห้วยสูง 144 130 274 140  
    รวม 4,979 5,110 10,089 4,072
 

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-199-4335,
       097-352-5708
 
   

 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10