หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลบ้านแก่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านแก่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลบ้านแก่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านแก่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลบ้านแก่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านแก่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จำนวน ๑๐ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ คิว [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๒๗๘๘ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ คิว [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่องชนิดแคร่สั้น จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72