หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนน สายห้วยลึก หมู่ที่ ๗ บ้านลำโชค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ท่าแพ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคะยาง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนน สายนาพง หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนน สายกระดานหมากรุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านปง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อซ่อมแซมถนน สายคลองคะยาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านปง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๓ บ้านปากคะยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 114