หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนน สายคลองตะแบก หมู่ที่ ๓ บ้านปากคะยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ ป้าย พร้อมขาเสาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนน สายหมอนไม้ค้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านปากคะยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนน สายคลองยายโฑ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ เพื่อซ่อมแซมถนน สายหมอนไม้ค้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านปากคะยาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๙ บ้านแก่งเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมลงดินภูเขากลบหลังท่อและซ่อมแซมถนน สายหมอนไม้ขาม หมู่ที่ ๔ บ้านปากคะยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 57