หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์รถอีแต๋น (รถซ่อมแซมประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการถนนหินคลุกบดอัด ซอยห้วยหลวง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหยวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๖ นายวงศ์ ทิตา หมู่ที่ ๒ บ้านศรีสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารว่าง ๑ มื้อ จำนวน ๑๐๐ คน โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลบ้านแก่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านแก่ง จำนวน ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ท่าแพ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคะยาง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ สายน้ำดิบซำ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 87