หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นหรือพนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2561 เวลา 13.37 น. โดย คุณ พรพรรณ กาฟัก

ผู้เข้าชม 308 ท่าน