หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ม.13  
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ปรับเกลี่ยผิวถนนถนนลูกรังสายอาชีพ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยสูง

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 15.49 น. โดย คุณ พรพรรณ กาฟัก

ผู้เข้าชม 216 ท่าน