กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรมเดินรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อน้อมรับนโยบายแผนจังหวัด โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับส่วนราชการ เครือข่ายองค์กรต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เดินรณรงค์และร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาด ในพื้นที่ของตำบล

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 14.11 น. โดย คุณ พรพรรณ กาฟัก

ผู้เข้าชม 43 ท่าน