หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประชาสัพมันธ์ ประกาศ แบบสด.39 ปี62  
 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ออกประกาศเตือนทหารกองเกิน เกิด พ.ศ.2542 ซึ่งยังไม่ได้แสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารที่อำเภอศรีสัชนาลัยให้เสร็จเรียบร้อย ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้แล้วมีความผิดกฎหมาย หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงต่อหน้าหน้าที่สัสดีอำเภอศรีสัชนาลัย คือ
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
3.กรณีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับหมายเรียกเพื่อเข้ารับราชการทหาร แทนนั้นต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย ดังนี้

3.1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
3.2หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าตัว ให้บิดา,มารดา, หรือผู้ผู้ปกครอง มารับแทน เนื่องจากติดทำงานอยู่ต่างจังหวัด หรือกำลังศึกษาอยู่ต่างจังหวัด

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่
หน่วยสัสดีอำเภอศรีสัชนาลัย
โทร 055672099

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 11.45 น. โดย คุณ พรพรรณ กาฟัก

ผู้เข้าชม 9 ท่าน