หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
กิจกรรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุประจำเดือน ต.ค.62  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งร่วมกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลบ้านแก่ง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งจะจัดทุกๆวันอังคารที่ 2 ของเดือน กิจกรรมภายในศูนย์ มีกิจกรรม นวด ประคบ อบสมุนไพร นวดแผนโบราณ ดนตรีบำบัดฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแก่ง รพ.สต.บ้านปากคะยาง และรพ.สต.บ้านป่าคาให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตำบลบ้านแก่ง วัดปากคะยาง ตำบลบ้านแก่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 15.31 น. โดย คุณ พรพรรณ กาฟัก

ผู้เข้าชม 6 ท่าน