หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง  
<
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 10.54 น. โดย คุณ พรพรรณ กาฟัก

ผู้เข้าชม 3 ท่าน