องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 


 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีเกิดวาตภัย)  
<<
>>
X
ประกาศ
รายงานการประชุม
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีเกิดวาตภัย)
   คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บ้านแก่ง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 มาตรา 67 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 โดยเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนตามความเสียหายที่แท้จริงและได้พิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนเสียหายจากวาตภัย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 โดยเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวน ตามความเสียหายที่แท้จริง
ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ข้างต้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2565 หากไม่มีผู้ใดคัดค้านจะทำการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับเงินภายใน 5 วันทำการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 13.08 น. โดย คุณ พรพรรณ กาฟัก

ผู้เข้าชม 106 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-199-4335,
       097-352-5708
 
   

 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10