หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
   
 
   
 
แผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี พ.ศ.2561-2563 [ 9 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
แผนอัตรากำลังพนักงานอบต.บ้านก่ง [ 17 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 160  
 
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต.บ้านแก่งปี61 [ 8 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 8 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 150  
 
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต.บ้านแก่ง [ 9 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)