องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง  
 

              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประชุมสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น
     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22/1 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 11.57 น. โดย คุณ พรพรรณ กาฟัก

ผู้เข้าชม 222 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-199-4335,
       097-352-5708
 
   

 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10