องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 
 


 
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นการรวมกลุ่มกันในระบบเครือญาติ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำยม ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ประชากรร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธและอีกร้อยละ 1 นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และพื้นที่ตำบลบ้านแก่งมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มักแวะเวียนไปเยี่ยมชม คือ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จึงทำให้ตำบลบ้านแก่งเป็นอีกหนึ่งตำบลที่น่าอยู่
และน่าไปเที่ยวชม
 
 


 
ประชากรทั้งตำบลเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 99 และเป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ประมาณร้อยละ 1

วัด จำนวน 4 แห่ง  
 
วัดบ้านแก่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดศรีสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดปากคะยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดป่าลำโชคเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ที่พักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง  
 
ที่พักสงฆ์ห้วยหยวก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
ที่พักสงฆ์ป่าคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
ที่พักสงฆ์ป่าลำโชคเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
ที่พักสงฆ์แม่ท่าแพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 


 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านแก่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
    โรงเรียนบ้านปากคะยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
    โรงเรียนลำโชค ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
    โรงเรียนแม่ท่าแพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
โรงเรียนห้วยหยวก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนป่าคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ท่าแพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากคะยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
 


     
ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากร ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปากในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรอง หรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ จัดกิจกรรมร่วมมือรณรงค์ให้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม และการออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ ปัญหาเหล่านี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
หน่วยงานด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคะยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-199-4335,
       097-352-5708
 
   

 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10